Jaunumi arrow Pētījumi arrow Astroloģija un Laika Skala 19.gs. 1.daļa
   
Astroloģija un Laika Skala 19.gs. 1.daļa PDF Print E-mail
Written by Aleksandra Jakovļeva & Simons Bizuns   
Tuesday, 16 October 2007

Deviņpadsmitā gadsimta izpratne mums ir svarīga ar to, ka joprojām turpinās divu planētu – Neptūna un Plutona cikli, kas iesākās tad – deviņpadsmitajā gadsimtā.

Ar Neptūnu ir saistīti procesi cilvēku dvēselēs: nacionālajās, reliģiskajās, estētiskajās jūtās. Šajā laikā rodas jauna reliģija ar saviem praviešiem un mocekļiem – bahaisms. Notiek pirmais Vatikāna katoļu baznīcas koncils. Notiek vispārējas budistu koncils (ņemot vērā, ka iepriekšējs notika vēl pirms mūsu ēras). Amerikā šajā laikā parādās „Jehovas liecinieki”, bet Eiropā kļūst neparasti populārs spiritisms.

 Šajā laikā tautās, kurām tas ir aktuāli, rodas nacionālās apziņas vilnis: vai nu tā kā vāciešiem – kā valsts apvienošanās, vai nu tā kā latviešiem, nacionāla manifestācija – Pirmie vispārējie dziesmu svētki, vai arī, pieaug nacionālās atbrīvošanās centieni kā Balkānu tautās.  Šajā laikā glezniecībā parādās impresionisms. Un šajā laikā rodas tādas humānisma izpausmes, kā starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja, jeb Starptautiskā Miera Līga.

Divās zinātnēs, kas saistītas ar Neptūnu – ķīmijā un ģenētikā rodas ļoti svarīgi soļi: D.Mendeļejevs formulē periodisko likumu ķīmijā, bet  G.Mendelis formulē ģenētikas pamatlikumu. 

Piemēram, Plutons saistīts ar enerģētiku, un lūk, kad viņš 19.gadsimtā nonāca Aunā (1823. līdz 1852.g) enerģētikā sākās tik intensīvi procesi, it kā no pazemes tiktu izlaists kāds mistisks džins – 19.gadsimts ir izrakteņu enerģijas apguves laikmets, kad notika strauja rūpniecības, mašīnbūves un ar to loģiski saistītā trasporta un sakaru līdzekļu attīstība, kas it kā pieder pie Urāna tēmām, taču praktiski ir cieši saistīta ar Plutonu, jo Plutons „atbild” par enerģētiku vispār.

Ar enerģētiku ir saistīti arī sociālie procesi, kas sāka strauji attīstīties šajā pašā 19.gadsimtā. Plutons, kas koncentrēja ražošanas spēkus, arī cilvēku spēkus sāka saliedēt, neaizmirsīsim, ka visi mūsdienu pasaules sociālie sasniegumi ir izcīnīti, un, šīs cīņas organizētas izpausmes sākās, kad Plutons nonāca Aunā. Tad Eiropā un Amerikā radās arodbiedrības, komūnas un partijas, radās dažādu virzienu sociālistiski sacerējumi, piemēram, K.Sen-Simona „Jaunā Kristietība” vai K.Marksa „Komunistiskās partijas manifests”. Krievijā, ko atzīmēja jau boļševiku vadonis V.Ļenins, tieši šajā laikā dzima pirmās politiskās apvienības, ko izveidoja muižnieki un arī pati dekabristu sacelšanās Senāta laukumā, taču, notika tad (1925.). Nevajadzētu aizmirst arī to, ka šajā laikā ar likumu sāka aizliegt verdzību un dzimtbūšanu – parādības, kas ļoti bremzēja gan garīgo, gan sabiedrisko gan arī ražošanas spēku attīstību.

Beidzot, deviņpadsmitais, ir pirmais gadsimts, kurā izmaiņas sāka notikt gandrīz tikpat strauji kā mūsdienās: dažu gadu laikā Parīzes ainavā parādījās Eifeļtornis, Ņujorkā – Brīvības statuja, Čikāgā – debesskrāpji, pāri pilsētām sāka slieties rūpnīcu dūmeņi, pāri kontinentiem izstiepās dzelzceļu sliedes, parādījās metro, tramvaji, automašīnas, telefoni, kur nu vēl elektriskais apgaismojums, kas izmainīja attiecību starp gaismu un tumsu.

Vēl interesanta iezīme – daudzās jomās sāk figurēt brāļi: Lumjēri, Raiti, Grimmi, Tretjakovi, Reno, Gonkūri...arī Kaudzītes... 

Gadi un notikumi 

 

Transsaturna planētas 

TNP 

 

Urāns 

Nep-tūns 

Plu- 

tons 

Kupi-dons 

 

Hadess 

Zevs 

Kro-noss 

 

1801 

Anglija. Tiek uzkonstruēts tāds atslēdznieku darba galds, kas ļauj mašinizēt pašu mašīnu ražošanu.

Anglija. Viljams Heršels atklāj infrasarkanos starus.

ASV. Tiek dibināta Kongresa Bibliotēka.

Itālija. Kaujā pie Marenho 14.06 Napoleons sakauj austriešu armiju.

Vācija.  Kaujā pie Hohenlindenes Napoleons sakauj austriešu karaspēku.(3.12.)

Francija. Laikrakstā „Journal des debats” pirmo reizi žurnālistikas vēsturē parādās rubrika – feļetons.

Īrija. 2.07. Akts par ūniju ar Lielbritāniju. Tiek likvidēts īru parlaments.  

ASV. Tiek uzkonstruēts pianīno – „portatīvās klavieres”. Pēc gada austrietis M.Millers un vēl pēc gada anglis T.Lauds rada savus vertikālos pianīno modeļus.

Urāns pāriet Svaros

Skorpi-onā 

Zivīs 

Ūdens-vīrā 

Skor-

 Aunā  

Ūdens-vīrā 

1802  

Francija. Zoologs Žoržs Kivjē ievieš zooloģiskā tipa jēdzienu.

Francija Ž.Gej-Lisaks atklāj likumu par gāzes apjoma atkarību no temperatūras (Gej-Lisaka likums). Šajā pašā gadā to atklāj arī Džons Daltons.

Itālija. Nikolo Paganīni skaņdarbi vijolei „Mūžīgā kustība” – 24 kaprīzes. 

Vācija. Vācu astronoms-amatieris Henrihs Vilhelms Olberss atklāj pirmo mazo planētu – asteroidu Pallāda.

Vācija. F.Šēlinga un G.V.F.Hēgeļa redakcijā sāk iznākt „Kritiskais filozofijas žurnāls” – viens no pirmajiem specializētiem filozofijas žurnāliem. 

Vācija. Silēzija. Sāk darboties pirmā pasaulē cukura rūpnīca, kas cukuru iegūst no cukurbietēm. 

Igaunija. Pēc imperatora rīkojuma tiek dibināta Tērbatas universitāte.

Vācija. Gētingene. Vācu valodas pasniedzējs Georgs Frīdrihs Grotefends atklāj Mesopotāmijas civilizācijas ķīļu rakstu atslēgu. 

Francija. Verdzības atjaunošana kolonijās. 

Francija. Napoleons Bonaparts tiek pasludināts par mūža konsulu. (2.08.)  

Francija. Tiek pieņemta X gada Republikas Konstitūcija. 

Krievijas impērija. Manifests par Senāta tiesību paplašināšanu. Ministriju ieviešana. Tiek dibināta tautas izglītības ministrija.

Svaros 

Skorpi-onā 

Zivīs 

Kupi-dons pāriet Zivīs  

Skor-pionā

Aunā 

Ūdens-vīrā 

1803 

 Francija. Roberts Fultons Sēnas upē veic pirmo tvaika kuģa demonstrāciju. 

Anglija. Tomass Jungs izmēra dažādu krāsu viļņu garumu.

Krievija. Sākas pirmā krievu ekspedīcija ap zemeslodi Kruzenšterna un Lisjanska vadībā (līdz 1806.)

Dānija. Tiek pieņemts Likums par nabadzīgajiem, saskaņā ar kuru piespiedu kārtā daļai naudas līdzekļu jātiek atskaitītai visnabadzīgākās iedzīvotāju daļas atbalstam – pirmais Eiropā sociālā atbalsta akts.

ASV. No Francijas tiek nopirktas Luiziānas zemes.

Svaros 

Skorpi-onā 

Zivīs 

Zivīs 

Skor-pionā

Aunā 

Ūdens-vīrā 

1804 

Francija. Senāta lēmums par impērijas dibināšanu – Napoleons tiek pasludināts par imperatoru.  

Austija. Francs II pieņem mantojamu Austrijas imperatora titulu.

Anglija. Ričards Trevetiks veic pirmās lokomotīves izmēģinājumus.  

Šveice. Tiek izveidota pirmā valstī pulksteņu fabrika. 

Svaros 

Skorpi-onā 

Zivīs 

Zivīs 

Hadess pāriet Strēl-niekā 

Aunā 

Ūdens-vīrā 

1805 

Itālija. Itālijas republika tiek pārveidota par Itālijas karalisti. Napoleons pieņem karaļa titulu. (19.03.)

Austrija. Vīne. L.van Bethovena Trešās („heroiskās”) simfonijas pirmuzvedums.

Vidusjūra. Trafalgaras jūras kauja, kurā angļu flote ņem virsroku pār franču-spāņu floti. Kaujā krīt angļu admirālis Nelsons. 21.10. 

Čehija. Kauja pie Austerlices. Napoleona armija sagrauj krievu un austriešu spēkus(2.12.) 

Svaros 

Skorpi-onā 

Zivīs 

Zivīs 

Strēl-niekā 

Aunā 

Ūdens-vīrā 

1806 

Francija. Pjērs Laplass atklāj vienu no kapilaritātes pamatlikumiem (Laplasa likums) 

Vācija. Tiek izveidota Reinas savienība, kurā ietilpst 16 Vācijas valstis. 

Austrija. Vīne. Franča II atteikums no Svētās Romas impērijas imperatora kroņa. No šī brīža impērija, kas de-fakto vairs nepastāvēja beidz pastāvēt arī juridiski. (6.08.)

Anglija. Frensiss Boforts piedāvā skalu vēja stipruma mērīšanai – Boforta skalu.

Krievijas impērija. Tiek pievienotas Valahija, Moldāvija un Baku haniste. 

Svaros 

Skorpi-onā 

Zivīs 

Zivīs 

Strēl-niekā 

Aunā 

Ūdens-vīrā 

1807 

Itālija. Valsts dienvidos rodas pirmās karbonāriju apvienības. 

ASV. Roberta Fultona pirmais tvaikonis „Klermona” veic pirmo kuģojumu pa Hudzonas upi – sākas regulāra tvaikoņu navigācija. (17.08.)

ASV. Likums par nēģeru-vergu ievešanas aizliegumu no 1808.gada (reāli vergu kontrabanda pastāvēja līdz 1869.g.)

Francija. Septiņpadsmitgadīgais Fransuā Šampoljons par darbu „Ēģipte faraonu laikā”  vienbalsīgi tiek ievēlēts par Grenobles akadēmijas locekli.

Vācija. Edikts par dzimtbūšanas atcelšanu Prūsijā.

 Vācija. Tiek parakstīts Tilzites miers starp Krieviju un Franciju.

Lielbritānija. Parlaments pieņem likumu par vergu tirdzniecības aizliegumu. 

Svaros 

Nep-tūns pāriet 

Strēl-niekā 

Zivīs 

Zivīs 

Strēl-niekā 

Aunā 

Ūdens-vīrā 

1808 

Itālija. Pellegrini Turī uzkonstruē pirmo rakstāmmašīnu. 

Vācija. Iznāk J.V.Gētes traģēdijas „Fausts” pirmā daļa.   

Vācija. Dzimtbūšanas atcelšana Bavārijā. 

Vācija. Sākas firmas „Brokhauzs” enciklopēdijas izdevumi (XIX gadsimtā kopumā 14 izdevumu) 

Krievijas impērija. Tiek izdots Ukazs kas aizliedz pārdot zemniekus gadatirgos.

Krievija. Sibīrija. Valdības pasākumi verdzības  ierobežošanai reģionā (Galvenie vergu tirgi bija Jakutskā, Tjumeņā, Tomskā un  Toboļskā)

Urāns pāriet Skorpi-onā 

Strēl-niekā 

Zivīs 

Zivīs 

Strēl-niekā 

Zevs pāriet Vērsī 

Ūdens- 

vīrā 

1809 

ASV. Ceturtais ASV prezidents – Džeimss Medisons. 

ASV un Krievija. Tiek izveidotas diplomātiskas attiecības.

Ķīna.ķīniešu pirātu vadoņi pāriet impērijas dienestā – beidzas pirātisms Dienvidķīnas jūrā.  

Krievijas impērija. Pēc kara ar Zviedriju, Krievija pievieno sev Somiju un Ālandes salas. 

Skorpi-onā 

Strēl-niekā 

Zivīs 

Zivīs 

Strēl-niekā 

Vērsī 

Ūdens-vīrā 

1810 

Dienvidamerika. La-Platas (lielākās Spānijas kolonijas Dienvidamerikā) atbrīvošanās kara sākums.

Zviedrija. Riksdāgs ievēl par kroņmantinieku Napoleona Francijas maršalu Ž.B.Bernadotu.

ASV. Bostona. Tiek dibināts pirmais valstī simfoniskais orķestris. 

Arābija. Vahabīti, ar pirāta Rahmana ibn Džabira flotes atbalstu ieņem Bahreinu. 

Francija. F.Žirārs uzkonstruē lina aušanas mašīnu.

Skorpi-onā 

Strēl- 

niekā 

Zivīs 

Zivīs 

Strēl-niekā 

Vērsī 

Ūdens-vīrā 

1811 

 Vācija. Esene. Tiek dibināta Krupa metalurģiskā rūpnīca.

Venesuela. Karakasa. Venesuelas provinču kongress ko sasauc Simons Bolivārs pasludina valsts neatkarību no Spānijas.

Anglija. Virknē pilsētu notiek masveida mašīnu grautiņi. 

Krievija. Tiek dibināts Licejs Carskoje Selo. Pirmo licejistu grupā bija A.S.Puškins. 

Skorpi-onā 

Strēl-niekā 

Zivīs 

Zivīs 

Strēl-niekā 

Vērsī 

Ūdens-vīrā 

1812 

 Vācija. Jakobs un Vilhelms Grimmi izdod pimo vācu tautas pasaku sējumu „Bērnu un ģimenes pasakas” 

Anglija. Tiek pieņemts „Akts par miera saglabāšanu”, kas paredz nāvessodu par mašīnu graušanu. 

Krievija. Napoleona armija šķērso Krievijas robežu -24.06. Borodinas kauja 05-.07.09.. Maskavas ieņemšana - 14.09. Napoleona atgriešanās Parīzē -18.12.

Ziemeļamerika. Kalifornijā tiek dibināta pirmā krievu apmetne (krievu Kalifornija pastāvēja līdz 1841.g.).

Skorpi-onā 

Strēl-niekā 

Zivīs 

Zivīs 

Strēl-niekā 

Vērsī 

Ūdens-vīrā 

1813 

Lielbritānijas impērija. Tiek pieņemts akts par Indijas pārvaldi.

Francija. Ž.N.Njepss veic eksperimentus ar gaismas attēliem uz litogrāfijas akmens un alvas plāksnēm, kas noklātas ar  pašdarinātām lakām – metodi viņš nosauca par heliogrāfiju. 

Spānija. Dekrēts par inkvizīcijas likvidēšanu (22.02).  

Vācija. Kauja pie Leipcigas („Tautu kauja”) – franču armijas sakāve. 

Irāna un Krievijas impērija. Saskaņā ar abu valstu miera līgumu Irāna atzina Dagestānas, Austrumgruzijas un vairāku hanistu pievienošanu Krievijai, kā arī ekskluzīvas Krievijas tiesības turēt Kaspijas jūrā kara floti. 

Skorpi-onā 

Strēl-niekā 

Zivīs 

Zivīs 

Strēl-niekā 

Vērsī 

Ūdens-vīrā 

1814 

Anglija. Džordžs Stefensons konstruē lokomotīvi. 

Dānija un Norvēģija. Obligātas sākumskolas izglītības ieviešana. 

Zviedrija. Jenss Berceliuss publicē 41 ķīmiskā elementa atomsvaru tabulu, pieņemot par pamatu skābekļa atomsvaru un ievieš ķīmisko elementu burtu apzīmējumus.

Dienvidāfrika. Anglijas pārvaldes ieviešana Kapzemē.

ASV. Vašingtona. Prezidenta rezidence pēc ugunsgrēka tiek nokrāsota baltā krāsā un to sāk saukt par Balto Namu.

 Francija. Sabiedroto karaspēks ieiet Parīzē. (31.03.)

 Anglija.Tiek sākta konservu ražošana skārda iepakojumā.

Indonēzija. Tiek atklāts Borobuduras tempļu komplekss.

Urāns pāriet Strēl-niekā 

Strēl-niekā 

Zivīs 

Zivīs 

Strēl-niekā 

Vērsī 

Ūdens-vīrā 

1815 

Rietumeiropa. Nīderlandes karalistes izveidošanās (no Holandes un Beļģijas).

Šri-Lanka. Angļi likvidē uz salas budistu monarhiju.   

Austrija. Vīnes kongresā tiek izveidota Vācu savienība (pastāvēja līdz 1866.g).

Beļģija. Vaterlo kauja. (18.06.) Sabiedroto karaspēku ieiešana Parīzē. (6.07).  

Austrija. Vīne. Svētās savienības līguma parakstīšana (26.09)

Ziemeļāfrika. Berberu karš – ASV, Anglijas un Holandes eskadras panāk Alžīras kapitulāciju – noslēdzas arābu pirātu valdīšanas laikmets reģionā.

Strēl-niekā 

Strēl-iekā 

Zivīs 

Zivīs 

Strēl-niekā 

Vērsī 

Ūdens-vīrā 

1816 

Anglija. Tomass Jungs pirmais ar pietiekamu precizitāti nosaka molekulas izmērus. 

Krievija. Tiek dibināta slepena biedrība „Glābšanas savienība”. 

Dienvidamerika. Tiek pasludināta La-Platas apvienoto provinču (Argentīnas) neatkarība. 

ASV.Pitsburga. Tiek uzbūvētas pirmās valstī lielas metalurģiskās rūpnīcas. 

Strēl-niekā 

Strēl-niekā 

Zivīs 

Zivīs 

Strēl-niekā 

Vērsī 

Ūdens-vīrā 

1817

Vācija. Jēna. Studentu demonstrācijā pirmo reizi tiek pacelts melni-sarkan-dzeltens karogs kā vācu nācijas vienotības simbols. 

 ASV. An-Arbora Mičiganas štats.Tiek dibināta pirmā ASV valsts universitāte. 

Vācija. K.Dreizs izgatavo pirmos velosipēdu modeļus.

 Krievijas impērija. Krievu karaspēks ieņem Kaukāza priekškalnes – sākas Kaukāza karš (turpinājās līdz 1864.g.)

Krievija. A.D.Zasjadko demonstrē raķešu darbību, kuru lidojuma tālums sasniedza 2670 m.

Strēl-niekā 

Strēl-niekā 

Zivīs 

Zivīs 

Strēl-niekā 

Vērsī 

Ūdens-vīrā 

1818 

Vācija. Likums par iekšēju muitas nodokļu atcelšanu un vienota muitas tarifa ieviešanu Prūsijā.

Dienvidamerika. Čīles neatkarības pasludināšana.

Krievija. „Labklājības savienības” – slepenas nākamo dekabristu biedrības dibināšana.

Strēl-niekā 

Strēl-niekā 

Zivīs 

Zivīs 

Strēl-niekā 

Vērsī 

Ūdens-vīrā 

1819 

Atlantijas okeāns. Pirmais transatlantijas reiss, ko veic tvaikonis „Savanna” no Amerikas uz Angliju.

Šveice. Tiek apgūta šokolādes plākšņu ražošana.

ASV. Spāņu-amerikāņu līgums par Floridas pievienošanu

ASV.Pirmais ASV likums par imigrāciju.   

Vācija. Ap Prūsiju izveidota Ziemeļvācijas muitas apvienība. 

Strēl-niekā 

Strēl-niekā 

Zivīs 

Zivīs 

Strēl-niekā 

Vērsī 

Ūdens-vīrā 

< Previous   Next >
  Programming by AL Domains

www.astropolis.lv