Jaunumi arrow Metodes un instrumenti
   
Metodes un instrumenti
Tēma:Tranzīti (dzīves notikumā) PDF Print E-mail
Written by Simons Bizuns   
Tuesday, 08 April 2008
 

Tajā daļā astroloģijas, kas ir pievērsta cilvēkam un viņa dzīvei, viss sākas un balstās dzimšanas kartē (radiksā). Un te gan tūlīt jāpasvītro, ka Kartei ir jābūt rektificētai, tad tā tiešām kļūst par cilvēka „debesu pasi”, kur katram debesu sfēras nogrieznim, pat, vienam ekliptikas grādam, ir dziļi personiska, šim cilvēkam raksturīga nozīme. Varam teikt, ka dzimšanas karte – ir cilvēka individuālais kosmosa modelis, jeb, Kosmosa atspoguļojums cilvēkā. 

Dzimšanas karte – ir sākums un pamats, jo dzimšanas mirklis ir cilvēka dzīves atskaites punkts.

Taču nekas neapstājas, viss turpina kustību. Un šī kustība ir aplūkojama caur manu (tavu-viņa-viņas) dzimšanas karti, kā caur prizmu. Proti, planēta savā reālajā kustībā virzās pa debesu sfēru, bet no mana (tava-viņa-viņas) „viedokļa”, tā virzās cilvēka individuālo kosmosa modeli – dzimšanas karti.

Un katrā laikā mēs varam uzdot jautājumu: „Kā planētas atspoguļojas manā kartē?”

Un tas nozīmē – manā dzīvē.

Planētas, kas atrodas kustībā pa debesu sfēru sauc par tranzītplanētām.

Katras tranzītplanētas stāvokli mēs varam fiksēt savā Kartē. Un ne vien fiksēt, bet arī raksturot. Proti, planētai virzoties pa manu karti – manā dzīvē kaut kas notiek. Un ikviens dzīves notikums (kas nenotiek katru dienu) ir redzams kā tranzitējošu planētu grupas konfigurācija pret dzimšanas karti.

Paņemsim laulību reģistrāciju, kā notikumu, kas ir tipisks, bet neikdienišķs cilvēka dzīves notikums.

(Pievēršu uzmanību, ka programmas ZET aplī  Ascendents 9º01' tiek rakstīts kā desmitais gāds - vienkārši skaitlis 10 utt. )      

Read more...
Tematisko karšu metode PDF Print E-mail
Written by Tatjana Mitjajeva   
Sunday, 18 February 2007

                                                                                                                     avots: www.astro-academia.ru    

 

 

Tematisko karšu metode ir metode, kas ļauj analizēt natālo karti, akcentējot kādu konkrētu dzīves tēmu kā konkrētu planētu tēmu - profesionālās izvēles jautājumus, attiecības (sinastrijas), Mēness mezglu tēmas (pagātni, tagadni, nākotni). Metode ļauj analizēt katras tēmas namus un prognozēt arī tad, ja nav zināms dzimšanas bridis, utt. Man bija nepieciešami četrpadsmit gadi, lai radītu un pārbaudītu šo metodi. Mani kolēģi un daudzi astrologi šo metodi izmanto darbā, šī tēma ir apspriesta astrologu konferencēs, Astroloģijas akadēmijā. Lekciju kursi ir tikuši lasīti Bulgārijā, Polijā, Latvijā, Ukrainā, un katru gadu tos noklausās vecāko kursu studenti. Vēlos izteikt pateicību Mihailam Levinam par atbalstu un iedvesmu šajā darbā.

1989. gada decembrī, kad tranzīta Jupiters bija savienojumā ar manu natālo Mēness un Urāna savienojumu IX namā, bet tranzīta Saturns virzījās pāri manam Ic, man ienāca prātā tematisko karšu ideja. 1990. gada maijā Pirmajā astroloģijas konference Palangā, kad tranzīta Urāns izveidoja opozīciju pret natālo Urānu, bet tranzīta Jupiters otru reizi gāja pāri manam Mēness un Urāna savienojumam kartē, es šajā idejā dalījos ar kolēģiem. Kopš tā laika esmu saņēmusi daudz atsauksmju un arī ir daudz praktisku iestrāžu. Patlaban es rakstu grāmatu par tematiskajām kartēm, no kuras piedāvāju dažus fragmentus. 

 

Read more...
  Programming by AL Domains

www.astropolis.lv